W przypadku gdy towar nie spełnia Państwa oczekiwań istnieje możliwość zwrotu w ciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki. W tym celu należy wypełnić poniższy formularz i odesłać go wraz z towarem na adres firmy.

Miejscowość: ……………………………. dn. ………………………..
ZPUH „Lobox” Alojzy Bocian
ul. Stanisława Lema 8
89-600 Chojnice
52 3960987
contact@the-stork.com
Oświadczenie o zwrocie towaru
przysługuje klientom indywidualnym, którzy dokonali zwrotu towaru w terminie nie dłuższym niż
30 dni od daty zakupu. Klienci którzy nabyli towar na działalność
gospodarczą nie mają możliwości zwrotu.
Nabywca:
imię i nazwisko ………………………………………………………………..
adres: ……………………………………………………………………………….
e-mail: ……………………………………………..
tel. …………………………………………………..
nazwa towaru: …………….…..……………………………………….
dowód zakupu:……………………………………………………….
towar został odebrany w dniu: ………………………………….
Żądana kwota: ………………………………………………………
Proszę o zwrot w/w kwoty na konto bankowe:
…………………………………………………………………………………………………………………
Zostałem poinformowany/a że towar, którego zwrot nie zostanie uznany (odesłany po
wymaganym terminie lub uszkodzony), będzie odesłany na koszt Klienta.
Odsyłana przesyłka powinna zawierać:
• kompletny towar wraz z akcesoriami
• wypełniony formularz zwrotu
• oryginalny dowód zakupu,
Zwracany towar należy wysłać na adres:

ZPUH „Lobox” Alojzy Bocian
ul. Stanisława Lema 8
89-600 Chojnice
52 3960987
contact@the-stork.com

………………………………………………………
podpis Klienta