W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru należy odesłać go wraz z wypełnionym  formularzem na adres firmy. 

W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru należy odesłać go wraz z wypełnionym formularzem na adres firmy.

………………………………….dn. …………………….

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Reklamacje będą rozpatrywane na zasadach określonych w warunkach gwarancji

Sprzedawca:

ZPUH “Lobox” Alojzy Bocian
ul. Stanisława Lema 8
89-600 Chojnice
52 3960987
contact@the-stork.com

Reklamujący

Imię i nazwisko ……………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………..
e-mail: ………………………………………………………………….
tel. ………………………………………………………………………..
dowód zakupu………………………………………………………..
nr konta:…….…………………………………………………………

Reklamowany towar
Data nabycia towaru ………………………………………………….
Nazwa towaru/modelu ……………………………………………….
Nr seryjny towaru……………………………………………………….
Ilość reklamowanego towaru ……………….szt.
Dokładny opis stwierdzonych wad:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Żądanie reklamującego:………………………………………………………………………………………………………….
Ważne:
• W przypadku niezasadnej reklamacji koszt transportu towaru ponosi reklamujący.
• Sprzedawca nie jest gwarantem i jedynie pośredniczy w przekazaniu towaru do gwaranta lub wskazanego przez niego serwisu.
• Czas naprawy jest zależny od serwisu i wynosi do 14 dni a w szczególnym przypadku może wydłużyć się do 21 dni.
• Dział reklamacji skontaktuje się z Państwem w momencie uzyskania informacji od gwaranta lub serwisu.

Odsyłana przesyłka powinna zawierać:
• kompletny reklamowany towar wraz z akcesoriami
• wypełniony formularz reklamacyjny,
• kopia dowodu zakupu,
• karta gwarancyjna (jeżeli została dołączona do zakupionego towaru),

Reklamowany towar należy wysłać na adres:

ZPUH “Lobox” Alojzy Bocian
ul. Stanisława Lema 8
89-600 Chojnice
52 3960987
contact@the-stork.com

………………………………………………
podpis klienta