W przypadku gdy towar nie spełnia Państwa oczekiwań klient indywidualny ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki lub możliwość zwrotu towaru w ciągu 30 dni. W tym celu należy wypełnić jeden z poniższych formularzy i odesłać go wraz z towarem na adres firmy.

Miejscowość: ……………………………. dn. ………………………..
ZPUH „Lobox” Alojzy Bocian
ul. Stanisława Lema 8
89-600 Chojnice
52 3960987
contact@the-stork.com
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
dotyczy klientów indywidualnych, klienci którzy dokonali zakupu na działalność
gospodarczą nie mają możliwości odstąpienia od umowy.
Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych
praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
(Dz. U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy kupna.
Oświadczam, że nie minęło 14 dni od odbioru towaru. Towar zwracam, w stanie
niezmienionym – jest nieuszkodzony, sprawny i kompletny.
Nabywca:
imię i nazwisko ………………………………………………………………..
adres: ……………………………………………………………………………….
e-mail: ……………………………………………..
tel. …………………………………………………..
nazwa towaru: …………….…..……………………………………….
dowód zakupu:……………………………………………………….
towar został odebrany w dniu: ………………………………….
Żądana kwota: ………………………………………………………
Proszę o zwrot w/w kwoty na konto bankowe:
…………………………………………………………………………………………………………………
Zostałem poinformowany/a że towar, którego zwrot nie zostanie uznany (odesłany po
wymaganym terminie lub uszkodzony), będzie odesłany na koszt Klienta.
………………………………………………………
podpis Klienta